از تحریم‌ها با موفقیت عبور می‌کنیم
۲۳:۱۵
منبع: صدا و سیما
رئیس سازمان برنامه و بودجه: با توجه به امکانات داخل کشور می‌توانیم از تحریم‌ها با موفقیت عبور کنیم.