فیلم/ حمایت کانال خاص از عبدالمالک ریگی
۰۹:۰۲
منبع: شهید نیوز
شهیدخبر: زم مدیر کانال آمدنیوز از عبدالمالک ریگی جنایتکار شرق کشور تمام‌قد حمایت می‌کند.