فیلم/ حضور وزیران کرواسی با لباس تیم ملی در جلسه هیات دولت
۱۰:۴۷
منبع: انتخاب