گل‌های رُند جام جهانی (گل دوهزار و صدم)؛ خاویر هرناندز به فرانسه در 2010
۱۱:۲۲
منبع: طرفداری