10 ضدحمله برتر بوندس‌لیگا در فصل 2018-2017
۱۲:۱۶
منبع: برترینها