جنجال رفتار نامتعارف ترامپ در حضور ملکه انگلیس
۱۲:۳۱
منبع: ایران آنلاین
رعایت نکردن قواعد سان دیدن توسط رئیس جمهور آمریکا با ملکه انگلیس به سوژه رسانه‌ها تبدیل شده است.