فیلم: لحظه انفجار کولر در حال تعمیر
۱۲:۲۵
منبع: فردا
تصاویری از لحظه انفجار کولر در حال تعمیر توسط دو تعمیر کار را در این ویدئو مشاهده کنید.