کشته شدن سه نظامی آمریکایی در افغانستان
۱۵:۳۰
منبع: صدا و سیما