کنایه عادل به پخش بدون سانسورِ اهدای جام
۲۳:۴۰
منبع: برترینها