۰۷:۳۶
منبع: رسا
دسته: فرهنگی-فرهنگی
کد خبر: 17651838
انتشار چاپ سوم کتاب «جهان‌های اجتماعی»
انتشار چاپ سوم کتاب «جهان‌های اجتماعی»
کتاب «جهان‌های اجتماعی» دکترپارسانیا در بخش علوم اجتماعی در پانزدهمین همایش کتاب سال حوزه به عنوان کتاب برگزیده انتخاب شد.
به اشتراک بگذارید:
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، انتشارات کتاب فردا با همکاری دفتر نشر معارف چاپ سوم کتاب «جهان‌های اجتماعی» نوشته حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسانیارا منتشر کرد. دکتر پارسانیا، استاد دانشگاه ­های تهران و باقرالعلوم (ع)، مدرس فلسفه اسلامی در حوزه علمیه قم و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است. علوم اجتماعی و به ویژه جامعه شناسی از دانش هایی است که با توجه به غلبه گرایش پوزیتیویستی آن، با مبانی انسان شناختی و هستی شناختی فلسفه اسلامی، ناسازگار و گاه در تقابل و بهره گیری از روش‌های آماری و تقلیل تحلیل رفتار جامعه به داده‌های حسی و مشاهده تجربی، پایه و اساس جامعه‌شناسی پوزیتیویستی است. اگرچه برخی گرایش‌های جامعه شناسی جنبه پدیدارشناسانه دارد، از مبانی انسان گرایانه غرب، آن چنان که از رنسانس به این سو رخ داده است، سیراب شده و به ثمر نشسته است. تفسیر متفاوت فلسفه اسلامی از انسان و هستی، دیدگاه‌های جدیدی را درباره علوم اجتماعی و جامعه شناسی نوین پدید آورده که به آغاز تلاش هایی برای تولید این علوم با صبغه و پشتوانه اسلامی انجامیده است. انسان مطرح در فلسفه جدید، موجودی است که تحت شرایط اجتماعی شکل گرفته است و سعی دارد با شرایط انطباق پیدا کند؛ در حالی که در فلسفه اسلامی از انسان آرمانی یا انسان هدف‌دار صحبت می‌شود. بیشتر محققانی که تفاوت جامعه شناسی اسلامی با جامعه شناسی پوزیتیویستی را به سبب مبانی فلسفی آن‌ها می‌دانند، بر فلسفه اسلامی در جایگاه بنیاد هر دانشی که به انسان و رفتارهای فردی و اجتماعی او می‌پردازد تأکید و پافشاری می‌کنند. حجت الاسلام حمید پارسانیا از طرفداران این نظریه درباره جامعه شناسی اسلامی است. در نگاه او، از آن‌جا که برای تحقق یک نظریه در فرهنگ، تاریخ و محیط اجتماعی باید مبانی معرفتی آن در میان فرهنگ و جامعه علمی آمده باشد، با تدوین فلسفه علوم اجتماعی برخاسته از سنت فلسفه اسلامی، جامعه شناسی اسلامی ممکن می‌شود. البته دیدگاه‌های دیگری نیز درباره چگونگی جامعه شناسی اسلامطرح است که از آن جمله می‌توان به دیدگاه دکتر حسین کچوییان پرداخت که معتقد است، جامعه شناسی علم نیست، بلکه نوعی گفتمان است. از دیدگاه برخی نیز جامعه شناسی اسلامی همان علم عام جامعه شناسی است که در آن تنها به موضوعات اسلامی پرداخته می‌شود؛ اما به نظر می‌رسد دیدگاه حجت الاسلام دکتر پارسانیا، برخلاف دیدگاه‌های تقلیل گرایانه دیگر، قابلیت توسعه و کارآمدی بیشتری داشته باشد. محتوای کتابنویسنده این کتاب را در سه فصل تنظیم کرده است که هر فصل هم 14 بخش دارد: فصل اول: کنش و دانش اجتماعی؛ فصل دوم: جهان‌های اجتماعی و فصل سوم: شناخت اجتماعی. نویسنده در فصل اول کتاب «کنش و دانش اجتماعی» بیشتر به مفاهیم کلی می‌پردازد و تعاریف مورد نظر نویسنده از علوم انسانی، علوم اجتماعی و … را مطرح می‌کند. این بخش با تعریف علوم انسانی و علوم طبیعی، آغاز می‌شود و نویسنده در میانه، به تعریف علوم اجتماعی و رابطه آن با فرهنگ و تاریخ و در نهایت، به بیان مختصر آفاق علوم اجتماعی در جهان اسلام پرداخته است. نویسنده در این فصل در برخی مسائل مهم دقیق شده و به نکاتی می‌پردازد که شاید در بسیاری از کتب مربوط به علوم انسانی از آنها غفلت شده باشد. مسائلی مانند اینکه آیا علوم انسانی ترجمه مناسبی برای معادل لاتین آن است؟ علوم اجتماعی چطور؟ چه چیزی موجب شده است تا در غرب نام گذاری این دو مقوله متفاوت باشد حال آنکه ما در ترجمه هر دوی آنها به اشتباه از کلمه «علم» استفاده می‌کنیم؟ نویسنده کتابش را با موضوعاتی این چنینی شروع می‌کند و سپس کنش انسانی و اجتماعی، و به تبع آن «علوم انسانی» و «علوم اجتماعی» مبتنی بر بنیان‌های هستی شناختی و انسان شناختی حکمت اسلامی توصیف و تعریف می‌شود. در ادامه این فصل نویسنده تأکید می‌کند که متافیزیک به علوم انسانی ملحق نمی‌شود، همان‌گونه که به علوم طبیعی نیز ملحق نمی‌شود؛ بلکه متافیزیک بخش بنیادین حکمت نظری و در قبال علوم انسانی و اجتماعی قرار می‌گیرد. مهم‌ترین فصل کتاب، بخش دوم با عنوان «جهان‌های اجتماعی» است که نام کتاب نیز از آن برگرفته شده است. نویسنده در این فصل به معرفی وجود جهان‌های مختلف مانند جمادات، نباتات، حیوانات و جهان انسانی و اجتماعی و نسبت بین این جهان‌ها می‌پردازد. نویسنده در کتاب گفته است که با وجود ترکیب اتحادی جهان‌های یاد شده، هیچ یک از آ نها قابل تقلیل به دیگری نیست. وی در ادامه به مهمترین بحث درباره رابطه با جهان‌های اجتماعی می‌پردازد. در نسبت بین «جهان اجتماعی» و «جهان انسانی» این بحث مهم است که پای رابطه فرد و جامعه، و عامل و ساختار هم به میان کشیده می‌شود. جهان اسلام و دنیای متجدد، دو نمونه از جهان‌های معنوی و دنیوی هستند. به نظر نویسنده «تبیین هویت این دو جهان و شناخت مرزهای فرهنگی هر یک از آن دو، امکان تصمیم بخردانه انسان مردد امروز را برای عبور از مرزهای فرهنگی و خط‌های هویتی، فراهم می‌آورد.» نویسنده در این بخش سعی دارد مبانی علوم اجتماعی برگرفته از فلسفه صدرایی را به اختصار شرح کند؛ نقطه اوج تلاش او برای این تبیین صدرایی، فصلی با عنوان «تکاپوی وجودی انسان و جهان‌های اجتماعی» است که در آن به تبیین جهان واحد، جهان‌های متعدد و تکاپوی انسانی در میان این جهان‌ها پرداخته است. تلاش نویسنده برای استفاده از ظرفیت‌های حکمت صدرایی برای تبیین این نسبت‌ها از نکات قابل توجه این فصل است. چکیده نویسی در این بخش هم نقطه قوت کتاب به شمار می‌آید و برای مخاطب عمومی که می‌خواهد از نظرگاه نویسنده آگاه شود، این بیان کوتاه، جذاب و گیراست. در بخش سوم کتاب با عنوان «شناخت اجتماعی»، نویسنده به مبانی معرفتی علوم اجتماعی جدید پرداخته و در پایان کتاب، شناخت اجتماعی وحیانی و شناخت اجتماعی در قرآن و علوم اجتماعی وحیانی را تشریح کرده است. شناخت عمومی و شناخت علمی، انواع شناخت علمی جامعه، شناخت اجتماعی، تجربی، عقلی و شهودی و بالاخره انواع شناخت اجتماعی در قرآن، برخی از مفاهیم اساسی مربوط به این فصل است. حجت الاسلام حمید پارسانیا در مقدمه کتاب روند شکل گیری فصول و ساختار کتاب را توضیح داده و آورده است که مطالب این اثر ناظر به مباحث کتاب جامعه شناسی سال دوم آموزش متوسطه است که در سال تحصیلی 89-90، وارد چرخه تدریس شده است. مخاطبان کتاب «جهان‌های اجتماعی» کتابی جذاب برای اساتید و دانشجویان رشته‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی دانشگاه‌ها و نیز علاقه‌مندان به مباحث علوم انسانی اسلامی و فلسفه اسلامی است. همچنین نیسنده در آن سرفصل هایی را برای تحقیقات آینده درباره علوم اجتماعی اسلامی بر مبنای فلسفه اسلامی پیشنهاد می‌دهد. کتاب برگزیده همایش کتاب سال حوزهکتاب «جهان‌های اجتماعی» در بخش علوم اجتماعی در پانزدهمین همایش کتاب سال حوزه به عنوان کتاب برگزیده انتخاب شد. مشخصاتچاپ سوم کتاب «جهان‌های اجتماعی» در 305 صفحه، شمارگان 1100 نسخه و قیمت 12400 تومان منتشر شده است. انتشارات کتاب فردا تاکنون کتابهای «اخلاق و عرفان»، «روش شناسی انتقادی حکمت صدرایی»، «انواع و ادوار روشنفکری» و «نماد و اسطوره» و دفتر نشر معارف کتابهای «حدیث پیمانه» و «هستی و هبوط؛ انسان در اسلام» را از این پژوهشگر منتشر کرده است. انتشارات کتاب فردا از ناشران تخصصی در حوزه علوم انسانی است که در سال 1392 ناشر برگزیده کتاب سال حوزه شده است که «مردم ­شناسی تحول در علوم انسانی» (دکتر ابراهیم فیاض)، «مهندسی تمدن اسلامی؛ موانع و الزامات» (عبدالعلی رضایی)، «بینش تمدنی؛ بر اساس درسهای استاد محمدمهدی میرباقری»، «نظریه سیاسی شهید صدر» (طالب همدانی)، «تحول حوزه علمیه و روحانیت» (علیرضا پیروزمند)، «جستارهایی در فقه حکومتی» (عباسعلی مشکانی سبزواری)، «تأملاتی در فلسفه اسلامی» (سید یدالله یزدان ­پناه)، «هویت ما» (دکتر حسین کچویان)، «جهاد کبیر؛ مبانی دیپلماسی انقلابی در قرآن» (عباس عبداللهی)، «کتاب کتاب؛ منظومه فکری رهبر معظم انقلاب درباره کتاب» (مجید تقی زاده)، «کالبدشناسی فرهنگی فتنه 88» (استاد سید محمدمهدی میرباقری)، «آسیب شناسی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی» (حسین ایزدی) و «واکاوی بنیان­‌های ایدئولوژیک سند 2030» (رضا حبیبی) از محصولات این ناشر است. /925/ن 604/ش
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار