مراسم اهدای مدال و جام به تیم فرانسه (فیلم)
۰۸:۴۱
منبع: عصر ایران