جشن و پایکوبی مردم پاریس در کنار برج ایفل پس از قهرمانی فرانسه +فیلم
۱۰:۵۲
منبع: پارس
مردم پاریس پس از دومین قهرمانی فرانسه در جام جهانی فوتبال در کنار برج ایفل به جشن و پایکوبی پرداختند.