پردیس ملت، میزبان نمایشگاه نقاشی و خط هنرمندان
۱۱:۲۹
منبع: شبکه خبر
گالری پردیس ملت میزبان نمایشگاهی از آثار نقاشی و نقاشی خط هنرمندان است.