بخش خبری 20, دوشنبه بیست وپنجم تیرماه مرکز قزوین+فیلم
۲۱:۱۰
منبع: صدا و سیما