اولین فیلم منتشر شده از آیت الله عیسی قاسم در بیمارستان لندن
۲۳:۰۶
منبع: العالم
آیت الله شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین، عصر روز دوشنبه (18 تیرماه) برای درمان وارد لندن شد.