ویدیو| جستجوی سنجاب برای پیدا کردن مغز در سر ترامپ
۰۶:۴۷
منبع: پارسینه
یک سنجاب هر چه سعی می‌کند در سر ترامپ مغزی پیدا کند موفق نیم شود