ویدیو| ایتالیا به کشتی مهاجران اجازه ورود داد
۰۶:۵۰
منبع: پارسینه
ایتالیا با مجوز سایر کشورهای اروپایی به کشتی مهاجران اجازه ورود داد.