بررسی مشکلات اهالی معصومیه بیرجند با شهردار و اعضای شورای شهر
۱۶:۵۰
منبع: صدا و سیما