اختصاص 12 میلیاردو 224 میلیون تومان در سال 97 به بهاباد
۱۸:۲۵
منبع: صدا و سیما
اولویت اول این شهرستان در سال جاری تکمیل پروژه‌های نیمه تمام خواهد بود.