خواب سنگین بازار فرش! +ویدیو
۱۸:۲۶
منبع: اقتصاد
طی ماه‌های گذشته با توجه به نوسانات اقتصادی، شرایط بازار از جمله بازار فرش حال و اوضاع خوبی ندارد. به طوری که به گفته کسبه این بازار دچار رکود شده است.