۰۵:۵۲
منبع: فارس
دسته: سیاسی
کد خبر: 17705319
تاثیر برنامه‌های پرورشی بر جامعه پذیری دانش آموزان دوره ابتدایی
تاثیر برنامه‌های پرورشی بر جامعه پذیری دانش آموزان دوره ابتدایی
هدف پژوهش بررسی تاثیر برنامه‌های پرورشی بر جامعه پذیری دانش آموزان دوره ابتدایی در سال تحصیلی 95-1394 می‌باشد.
به اشتراک بگذارید:
چکیدههدف پژوهش بررسی تاثیر برنامه‌های پرورشی بر جامعه پذیری دانش آموزان دوره ابتدایی در سال تحصیلی 95-1394 می‌باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی به روش شبه تجربی پیش آزمون و پس آزمون می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر دوره دوم ابتدایی شهر درق به تعداد 200 نفر تشکیل می‌دهد. حجم نمونه طبق فرمول کوکران 129 نفر برآورد گردید و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها برای متغیر جامعه پذیری پرسشنامه تائورمینا (1997) می‌باشد. پرسشنامه دارای روایی صوری و محتوایی است و پایایی آن با ضریب الفای کرونباخ 0/93 بدست آمد. نتایج نشان داد که برنامه‌های پرورشی بر جامعه پذیری دانش آموزان پسر دوره ابتدایی شهر درق تاثیر دارد و همچنین معلوم شد که آموزش برنامه‌های پرورشی بر میزان تفاهم، چشم انداز آینده، حمایت و آموزش دانش آموزان پسر دوره ابتدایی نیز تاثیر دارد. کلیدواژگان: برنامه‌های پرورشی، جامعه پذیری، تفاهم، چشم انداز آینده، حمایت، آموزشنویسندگان: نعمت حسن زاده، بهرنگ اسماعیلی شاد، محبوبه سلیمان پور عمراننشریه جامعه شناسی آموزش و پرورش - شماره 6، بهار و تابستان 1397.برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار