ادامه قطعی برق تا اواسط مرداد
۱۱:۰۲
منبع: صدا و سیما
قطعی و جابجایی بار در شبکه توزیع برق اصفهان تا نیمه مرداد ادامه دارد.