دخل و خرج نامتناسب
۱۱:۳۷
منبع: شبکه خبر
شرکت توزیع برق در اطلاعیه‌ای با اشاره به استمرار هوای گرم و افزایش بی سابقه مصرف برق، اعلام کرد: صنعت برق ضمن عذرخواهی، همچنان ناگزیر به اعمال محدودیت بار در شبکه‌های توزیع برق است.