شماره 19/ مسابقه پیامکی «بشارت 1452»
۱۷:۴۰
منبع: ایکنا
گروه شبکه اجتماعی نوزدهمین مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم با عنوان «بشارت 1452»، امروز 27 تیرماه با محوریت سوره مبارکه ماعون منتشر شد.