۲۰:۴۴
دسته: فرهنگی
کد خبر: 17727424
احترام به طبیعت و زندگی
احترام به طبیعت و زندگی
در شعر و ادبیات کهنسال فارسی، احترام به زندگی و طبیعت، سپاسگزاری از نعمت‌ها، مراقبت از گل و گیاه و… در همه ادوار مورد تاکید شاعران بزرگ ایران‌زمین بوده است. آرزوی شاعر ایرانی، نشستن با گل و دوری از غم و پژمردگی بوده و قدردانی از زندگی شعار نیکی قلمداد می‌شده است. همان که شاعر بزرگ توس حکیم ابوالقاسم فردوسی تصویر باشکوهی از آن ساخته است: همه بوستان زیر برگ گل است همه کوه پُر لاله و سنبل است شاعران بزرگ ایران، از دیروز تا امروز ما را به […]
به اشتراک بگذارید:
در شعر و ادبیات کهنسال فارسی، احترام به زندگی و طبیعت، سپاسگزاری از نعمت‌ها، مراقبت از گل و گیاه و… در همه ادوار مورد تاکید شاعران بزرگ ایران‌زمین بوده است. آرزوی شاعر ایرانی، نشستن با گل و دوری از غم و پژمردگی بوده و قدردانی از زندگی شعار نیکی قلمداد می‌شده است. همان که شاعر بزرگ توس حکیم ابوالقاسم فردوسی تصویر باشکوهی از آن ساخته است: همه بوستان زیر برگ گل استهمه کوه پُر لاله و سنبل استشاعران بزرگ ایران، از دیروز تا امروز ما را به تأمل و تدبر در راز خلقت و زیبایی‌های طبیعت دعوت کرده و دخالت در کار هستی را که ناشی از غرور بشری است، ناپسند شمرده‌اند. چنان که سهراب سپهری در این باره می‌گوید: و نخواهیم مگس از سر انگشت طبیعت بپردو نخواهیم پلنگ از در خلقت برود بیرونو بدانیم اگر کرم نبود، زندگی چیزی کم داشتاحترام به طبیعت و زندگی، نه فقط زندگی انسان که زندگی همه موجودات در روی زمین، در ذهن شاعر ایرانی موج می‌زند. سعدی، در باب احسان (بوستان) حکایتی منظوم دارد که در این باب بهترین مثال است: یکی در بیابان سگی تشنه یافتبرون از رمق در حیاتش نیافتکله دلو کرد آن پسندیده کیشچو حبل اندر آن بست دستار خویشبه خدمت میان بست و بازو گشادسگ ناتوان را دمی آب دادخبر داد پیغمبر از حال مردکه داور گناهان او عفو کردشاعر در این حکایت با ظرافتی که خاص اوست، معنای وسیع احسان و شفقت را بازگو می‌کند. شعر و ادبیات فارسی مجموعه‌ای گرانقدر از آموزه‌های زندگی‌ساز است که انس با آن، روح و روان ما را تازه کرده و به سمت روشنایی هدایت می‌کند. متأسفانه ما در این روزگار با طبیعت بر پایه مهر رفتار نمی‌کنیم. شهر و کوه و دشت ما به جای آنکه صحنه زیبایی از زندگی و نشاط باشد، به دست ما چهره زشت و ناراحت‌کننده‌ای یافته است. آب را هدر می‌دهیم، قدر آب را نمی‌دانیم، زباله خودمان را در گوشه و کنار کوچه و خیابان رها می‌کنیم، ته سیگارمان را روی آسفالت خیابان و در خاک گلدان خاموش می‌کنیم، سواحل زیبای کشورمان را با سطل آشغال اشتباه می‌گیریم، و صدها رفتار زشت و پرخطر که همگی مایه تاسف است و بس! در این افکار غوطه‌ور بودم و به خواب رفتم. مادرم را در عالم خواب و رؤیا دیدم. او که همه وجودش پر از مهر بود و شفقت. سخن‌ها گفت و آرامم کرد. از خواب که برخاستم، بی‌درنگ با تاثیر از گفته‌های مادر، چند خطی نوشتم که به محضر خوانندگان محترم تقدیم می‌کنم: به فرّ جهان آفرین یک خدایکجا بود و هست و بماند به جایبیا تا نفس در بدن جاری استبگیریم بیل و کلنگی به دستزمین را بدرّیم چون باغبانبه فرمان یزدان خداوندماندرختی بکاریم و آبش دهیمبکوشیم و هم پیچ و تابش دهیمهر آنکس درختی نشاند به خاککند بندگی نزد یزدان پاکهر آنکس زمین را کند شارساننماند به روی زمین خارسانمحیط جهان ار چه آلوده استدرختی بکاری همه گشته پستشود این جهان چون بهشت برینو دیگر که یزدان کند آفرینهر آنکس درختی به باغ جهانبکارد شود نام او جاودانبه یاد پدر، مادران، زندگانو یا مردگان، رفتگان از جهانبه هر جا درختی به پهلوی آببکارید یک یک همی در شتابکه جنگل بگردد سراسر زمیندگر آسمان پر ز آب همچنینهوا پر ز ابر و زمین پر درختهر آنکس نشیند بر افراز تختدگر ماه و خورشید هر دو به مهربتابند هر یک شما را به چهرجهان آفرین آفریده زمینسپاسش بدار و بگو آفرینزمین را نگهدار باید بُدنبه افسون هر چاره باید زدنخدیو جهان را تو راضی نمانه در کار جدی تو بازی نمادرخت ار بود آسمان مهربانببارد به روی زمین هر زمانکه شاداب گردد زمین جاوداندرختی نشان در جهنده جهاندرختی نشان در گذرگاه دهرکه هر کس برد از درخت تو بهرمحیطی که تو زیست‌خوانی بنامبباید کند در جهان اهتمامو دیگر به شهر و به شهرداریانبه ایران و دیگر به ایرانیانبگویم یکایک که یاری کننداز این پس بیایند و کاری کنندبکارند هر یک درختی به جایبه فرمان یزدان یگانه خدایچه گفت آن سپهدار ملک سخنهمان شاعر روزگار کهنبکارید و ورزید و خود بدرویدبه گاه خورش سرزنش نشنویدبه یاد بزرگان درختی بکاربکن کار و کرده به یزدان سپارتو هم «صادقی» شو، درختی بکاربه فرمان دادار روز شمارکه باشد تو را در جهان یادگاراز امروز تا آخر روزگار
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار