سوژه مردمی؛
۲۱:۱۵
منبع: صدا و سیما
خروج خودرو از جزیره این روزها مشکلاتی را برای ساکنان جزیره کیش به وجود آورده است.