انتقاد از روند ساخت ایستگاه راه آهن+مصاحبه
۱۸:۲۰
منبع: صدا و سیما
نماینده مردم شهرستانهای همدان و فامنین از روند ساخت ایستگاه راه آهن انتقاد کرد.