کشت هندوانه با روش آبیاری نوین + گزارش
۱۹:۳۵
منبع: صدا و سیما
با اجرای سیستم آبیاری نوین در 200 هکتار از زمین‌های کشت هندوانه در هلیلان 80 درصد در مصرف آب صرفه جویی شده است.