شماره 21/ مسابقه پیامکی «بشارت 1452»
۱۰:۴۶
منبع: ایکنا
گروه شبکه اجتماعی امروز جمعه 29 تیر ماه، مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم با عنوان «بشارت 1452»، منتشر شد.