گردشگران در گنجنامه
۱۶:۴۵
منبع: صدا و سیما
آبشار گنجنامه همدان در این روزهای گرم، هوای خنکی را برای گردشگران فراهم کرده است. تصاویری از شهروند خبرنگار