آغاز بکار جشنواره جام تموز در ارومیه
۲۰:۱۵
منبع: صدا و سیما