گرامیداشت یک قرن تولید بنتلی با معرفی مولسان مولینر w.o
۲۲:۵۷
منبع: زومیت
بنتلی از 19 تیرماه به صدمین سال فعالیت خود قدم نهاده است. به همین مناسبت، دپارتمان مولینر با عرضه‌ی 100 نسخه از بنتلی مولسان، ویرایش w.o، اصالت برند سازنده را ارج می‌نهد.