خلاصه بازی رم 1-1 آولینو (دوستانه)
۰۰:۵۵
منبع: طرفداری