آسمان فارس کمی ابری در برخی مناطق غبارآلود
۰۴:۳۵
منبع: صدا و سیما
آسمان استان فارس امروز کمی ابری و در برخی مناطق غبارآلود پیش بینی می‌شود.