افزایش فشار آمریکا به سازمان ملل
۰۸:۴۵
منبع: شبکه خبر
فشار آمریکا به سازمان ملل برای اجرای تصمیمات کاخ سفید بعد از حضور ترامپ افزایش یافته است.