جمع آوری نوعی از داروی والزارتان
۰۹:۲۲
منبع: الف
سازمان غذا و دارو، نسبت به جمع آوری داروی والزارتان 7 شرکت دارویی کشور از سطح عرضه اقدام کرده است.