استاندار اصفهان، با سه طرح در حمایت از کشاورزان شرق و غرب
۱۸:۲۰
منبع: صدا و سیما
استاندار اصفهان برای حل مشکل کشاورزان استان اصفهان سه طرح را تدوین و قول اجرای آن را داده است.