۰۳:۵۷
منبع: فارس
دسته: سیاسی
کد خبر: 17815109
تحلیل پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی در پلیس راهور ناجا
تحلیل پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی در پلیس راهور ناجا
هدف اصلی این تحقیق، شناسایی پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه خبرگان حوزه راهنمایی و رانندگی و اعضای هیئت علمی دانشگاه است.
به اشتراک بگذارید:
چکیدهزمینه و هدف: رفتار شهروندی سازمانی، مجموعه‌ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری سودمند برای سازمان است که بخشی از وظایف رسمی فرد نیست؛ اما باعث ترویج عملکرد موثر سازمان می‌شود و مطلوبیت اجتماعی سازمان را بهبود می‌بخشد و از طرفی موجب رضایت مشتریان و یا افراد جامعه خواهد شد. با توجه به اینکه پلیس راهنمایی و رانندگی در سالیان اخیر با نوآوری‌های بسیاری همراه بوده و به روش‌های گوناگون در پی افزایش اثربخشی و جلب رضایت مشتریان برآمده، هدف اصلی این تحقیق، شناسایی پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه خبرگان حوزه راهنمایی و رانندگی و اعضای هیئت علمی دانشگاه است. روش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و ازلحاظ روش، کیفی است. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه می‌باشد و جامعه آماری را نیز اعضای هیئت علمی و خبرگان راهنمایی و رانندگی ناجا با استفاده از روش گلوله برفی به تعداد 24 نفر تا رسیدن به اشباع نظری شکل داده‌اند. برای تجزیه وتحلیل محتوای تحقیق، از روش کیفی تحلیل محتوای جهت دار، با استفاده از نرم افزار کیفی مکس کیودی ای استفاده شده است. یافته‌ها: یافته‌های به دست آمده حاکی از آن است که فقط 14 پیامد حاصل یعنی رضایت مردم، احترام متقابل بین مردم و پلیس، نگاه مثبت مردم به پلیس، جلب اعتماد مردم، افزایش اثربخشی، افزایش کارایی، افزایش کیفیت خدمات، بهبود روحیه کارکنان، رضایت کارکنان، حفظ روحیه کارکنان، رضایت شغلی، کاهش بی نظمی کارکنان، تاثیرپذیری دیگران از عملکرد پلیس و تعمیم آن به دیگر سازمان‌ها به علت نزدیکی در 4 سطح قرار گرفتند که برابر مدل نهایی تحقیق عبارتند از: 1- ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان راهور، 2- ارتقای عملکرد پلیس راهور، 3- الگوشدن پلیس راهور و 4- خشنودی مردم. پیشنهادها: پس از بررسی‌های لازم برای سه سطح ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان راهور، ارتقای عملکرد پلیس راهور و خشنودی مردم، تحقیقات مشابهی یافت شد؛ ولی برای پیامد الگوشدن پلیس راهور هیچ تحقیق مشابهی یافت نشد؛ پس می‌توان نتیجه گرفت که الگوشدن پلیس راهور جزو نوآوری‌های این تحقیق است. کلیدواژگان: رفتار شهروندی سازمانی، راهور، اثربخشی، عملکرد سازمان، عملکرد کارکنان، مشتریان و ناجانویسنده: رضا جوادیانفصلنامه مطالعات پژوهشی راهور - سال ششم، شماره 20، بهار 1396.برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار