فیلم: برگزاری مسابقه روبوکاپ
۱۱:۵۶
منبع: فردا
هر سال مسابقات ربوکاپ در کشورهای مختلف در حال برگزاری است. هدف از برگزاری این مسابقات طراحی تیمی متشکل از بازیکنان رباتی است که در سال 2050 بتوانند انسان را شکست داده و قهرمان جام جهانی شوند.