اولین فیلم از تیراندازی در تورنتو با 10 زخمی
۱۲:۱۸
منبع: دنیای اقتصاد