روز خبرنگار با روزنامه ایران
۱۲:۳۶
منبع: ایران آنلاین
در روز خبرنگار، اعضای تحریریه روزنامه ایران و مسئولان موسسه ایران از آرزوهای خود در این روز می‌گویند.