غول فناوری به جنگ آتش سوزی می‌رود
۱۳:۰۹
منبع: ایران آنلاین
حوادث تکان دهنده آتش سوزی‌های بزرگ در کالیفرنیا و کشورهای مختلف اروپا و آسیا، مراکز صنعتی و فناوری را به تلاش برای اختراع ابزارهای جدید آتش نشانی واداشته است از جمله این تولیدات جدید هواپیمای غول‌پیکر گلوبال دشمن سرسخت آتش است. گلوبال سوپر تانکر با قابلیت حمل 20, 000 گالن مواد ضد آتش می‌تواند یکی از جدی‌ترین حریف‌های آتش باشد و از بالا تمام این آب را به روی آتش ریخته و محدوده وسیعی را با آب خیس می‌کند.