محور ساسانی نمادی از هویت فرهنگی تاریخی ایران
۲۳:۰۵
منبع: صدا و سیما
هشت اثر دوره ساسانی در فارس به عنوان بیست و سومین اثر کشورمان در فهرست میراث فرهنگی یونسکو ثبت شد.