در 90 روز آینده چه کسی در نزاع بر سر تحریم ایران پیروز خواهد شد
۱۲:۵۶
منبع: ایران آنلاین
ترامپ دور جدید تحریم‌ها علیه ایران را در حالی کلید زده است که شرایط بین المللی نسبت به گذشته تغییر محسوسی داشته است در حالی که در تحریم‌های سابق همه کشورهای اروپایی و حتی چین و روسیه نیز طبق قطعنامه شورای امنیت امریکا را همراهی می‌کردند اما این بار هیچ یک از این قدرت‌ها حاضر به تایید مشروعیت تحریم‌ها نیستند گرچه شرکتهای بزرگ آنها به دلیل ارتباط عمیق با نهاد مالی امریکا از سرمایه گذاری در ایران می‌هراسند اما سایر موسسات به تحریم‌ها تن نمی‌دهند