۱۴:۰۲
دسته: سیاسی-اقتصادی
کد خبر: 18283924
اعلام غیرقانونی بودن چند مصوبه دولتی به رئیس‌جمهور
اعلام غیرقانونی بودن چند مصوبه دولتی به رئیس‌جمهور
نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی درباره چند مصوبه دولتی منتشر شد.
به اشتراک بگذارید:
به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نظریه‌های علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی درباره چند مصوبه دولتی منتشر شد. نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» **حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای روحانیریاست محترم جمهوری اسلامی ایرانبازگشت به رونوشت تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به شماره 169340/ت 55221 ه مورخ 1396/12/28 و 33914/ت 55432 ه مورخ 1397/03/22، موضوع: «هزینه‌کرد از محل تبصره «5» ماده‌واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «براساس ماده (118) قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395 «کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات، توسط مراجع قضائی، شبه قضائی، انتظامی و اداری و شرکت‌های دولتی اخذ می‌شود به خزانه واریز می‌گردد. دستگاه‌های ذی‌ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند. دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاه‌های مذکور را که از محل درآمد هزینه تاکنون تأمین گردیده است در ردیف‌های اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید.» طبق تبصره «1» این ماده نیز «قوانین مغایر … از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون موقوف‌الاجراء می‌گردد.» نظر به مراتب فوق و با توجه به ماده (118) قانون اخیرالتصویب که متضمّن تکلیف دولت بابت چگونگی واریز و مصرف وجه می‌باشد، بنابراین، بندهای (1) و (2) مصوبه هیأت‌وزیران به شماره 169340/ت 55221 ه مورخ 1396/12/28 و مآلاًبند (1) مصوبه دوم به شماره 33914/ت 55432 ه مورخ 1397/03/22 که بدون رعایت ماده (118) قانون برنامه ششم توسعه و صرفاً، با استناد به تبصره «5» ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 و مستفاد از نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان، که با عنایت به ماده (118) قانون برنامه ششم موقوف‌الاجرا می‌باشد، احکامی را مقرّر کرده است، مغایر قانون می‌باشد. لازم به یادآوری است که در مورد مشابه و در خصوص مصوبه شماره 54477/97002 ه مورخ 1396/8/7 هیأت محترم وزیران، رأی قطعی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، قبلاً به شماره 76607/ه ب مورخ 1396/9/11 خطاب به رئیس محترم جمهور ابلاغ شده است.» رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی**حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای روحانیریاست محترم جمهوری اسلامی ایرانبازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 40113/ت 55492 ه مورخ 1397/04/03، موضوع: «جبران خدمات کارکنان شرکت‌های تعاونی سهام عدالت از محل سود شرکت‌های سرمایه پذیر طرح توزیع سهام عدالت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «1 نظر به ماده (11) «قانون محاسبات عمومی کشور» مصوب 1366 مبنی بر لزوم واریز و متمرکز شدن وجوه حاصل از درآمدهای عمومی، اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و … در «حسابهای خزانه‌داری کل»، بنابراین، صدر مصوبه از حیث مصرّح نبودن به لزوم واریز سود شرکتهای سرمایه‌پذیر طرح توزیع سهام عدالت به حسابهای خزانه، مغایر قانون است. 2 نظر به ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر لزوم مصرف اعتبار در محل‌های مصرّح در قوانین مصوّب، متن مصوبه از این حیث که سود شرکتهای سرمایه‌پذیر را با تغییر محل‌های مصرف در محل‌هایی قابل مصرف می‌داند که فاقد مجوز قانونی است، مغایر قانون است. 3 عبارت مندرج در ذیل مصوبه که مقرر می‌دارد: «…جبران خدمات مذکور به منزله تسویه حساب کامل دولت با کارکنان شرکتهای تعاونی شهرستانی سهام عدالت … محسوب شده»، از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت الزامات مربوط به تسویه حساب با کارکنان شرکتهای تعاونی بر اساس احکام مندرج در قانون کار به ویژه مواد (1)، (10)، (21)، (34)، و (35) این قانون، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی. **حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای روحانیریاست محترم جمهوری اسلامی ایرانبازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 14034/ت 53834 ه مورخ 1397/02/13، موضوع: «اصلاح تصویب‌نامه شماره 18923/ت 30134 ه مورخ 1383/04/27 و اصلاحات بعدی ناظر بر اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «1 طبق ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 «وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی به دستگاه‌های اجرایی مربوط پرداخت می‌شود به‌صورت وام خواهد بود. دستگاهی که بدین ترتیب وام دریافت می‌کند مکلف است اصل و بهره متعلق را طبق قرارداد منعقده با وزارت دارائی در سررسید مقرر به خزانه بپردازد.» علیهذا، بند «پ» ماده (5) اصلاحی اساسنامه در بند «4» مصوبه، مبنی بر افزایش سرمایه شرکت از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، از حیث نادیده گرفتن ماده قانونی فوق و عدم بازگشت اعتبارات عمرانی به خزانه، مغایر قانون است. 2 بر اساس ماده (71) مکرّر قانون محاسبات عمومی کشور، جابجایی بودجه بین دستگاه‌ها نیاز به مجوز قانونی دارد، علیهذا، ماده (33) الحاقی به اساسنامه در بند «15» مصوبه، مبنی بر جابجایی بودجه بین شرکت و ادارات کل بدون مجوز قانونی، مغایر قانون می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار