ارتباط مستقیم مخاطبان با عوامل «پدر»
۱۶:۲۰
منبع: صدا و سیما
عوامل مجموعه تلویزیونی «پدر» با حضور در واحد ارتباط 162 با مخاطبان رسانه ملی گفتگو کردند.