فریاد الله اکبر هنگام سخرانی ترامپ +فیلم
۱۷:۰۲
منبع: اقتصاد
هنگام سخنرانی دونالد ترامپ با مردم، جمعی از مخالفان او فریاد الله اکبر سر دادند که باعث ترس ترامپ و محافظینش شد.