۲۰:۵۵
دسته: فرهنگی
کد خبر: 18292541
توصیه‌های اخلاقی و تربیتی امام جواد (ع)
توصیه‌های اخلاقی و تربیتی امام جواد (ع)
توصیه‌های اخلاقی و تربیتی امام جواد (ع)
به اشتراک بگذارید:
-قسمت پایانی-امام جواد (ع) یکی از کم سن و سال‌ترین پیشوایان اسلام بود که در خردسالی مقام بزرگ امامت و ولایت الهی را به عهده گرفته و به عنوان خلیفه الهی بر کائنات فرمانفرمایی و فرمانروایی نموده است. امام جواد (ع) در بیان مقامات الهی خود فرمودند: انا الجواد، انا العالم بانساب الناس فی الاصلاب انا اعلم بسرائرکم و ظواهرکم و ما انتم صائرون الیه؛ من جوادم، من عالم به نسبهای مردم در صلبها هستم، من از نهانها و آشکارهای شما آگاه ترم و بهتر می‌دانم که سرانجام شما چه خواهد بود. (بحارالانوار، ج 05، ص 801) این علوم غریب و غیبی که ایشان می‌داند به سبب همان مقام خلافت الهی ایشان است. هنگامی که در انسانی، اسمای الهی تعلیمی به فعلیت رسیده باشد و شخص، متاله و خدایی شود، آن گاه به عنوان خلیفه الهی و جانشین او بر کائنات از همه امور از سر و اخفی و ظاهر و باطن و حال و آینده و اول و آخر آنها آگاهی خواهد داشت؛ چرا که می‌بایست به عنوان خلیفه و جانشین خدا و به عنوان مظهر ربوبیت و پروردگاری الهی بتواند هر موجودی را به کمال شایسته و بایسته خود برساند. بنابراین، آگاهی از سرائر و ظواهر انسان‌ها که سهل است به همه سرائر و ظواهر موجودات و اینکه هر کسی چه سرنوشتی را برای خود در حال رقم زدن است، آگاهی و علم دارد. انسان کامل و خلیفه الهی، بویژه چهارده معصوم (ع)، شاهدان خداوندی نه تنها بر امت اسلام بلکه همه امت‌ها حتی امت‌های جانوری و گیاهی هستند و همه چیز را اینان می‌بینند و شهود کامل دارند؛ زیرا علم ایشان از مصادیق علم شهودی است. (احزاب، آیه 54؛ فتح، آیه 8؛ انعام، آیه 83 و آیات دیگر) از آن جایی که برای پیامبر (ص) همه عوالم از غیب و شهود، عوالم شهود هستند، پیش از مرگ و پس از مرگ برای آن حضرت معنایی ندارد؛ چنان که برای آن حضرت پیش از تولد و پس از آن معنایی ندارد و پیامبر (ص) مظهر اتم و اکمل نام الهی «شهید» است (نساء آیه 33)، لذا پیامبر (ص) همان گونه که بر امت خود شاهد و گواه است (بقره، آیه 341) بر پیامبران و امت‌های پیشین بشری (نساء، آیه 14) بلکه همه هستی، شهید و شاهد است؛ زیرا غیر بشر نیز امت هایی همانند امت‌های بشر است (انعام، آیه 83) که پیامبر (ص) به عنوان خلیفه مطلق و تام خداوندی، می‌بایست آنها را از مقام مظهریت در ربوبیت، پروردگاری کند. براین اساس، هیچ شکی نیست که پیامبر (ص) به عنوان شاهد امت خود اعم از حاضران و غیرحاضران زمان خویش، می‌بایست ناظر و شاهد امت باشد و بر کارها و اعمال ایشان نظارت کند تا در قیامت گواهی دهد. (بقره، آیه 341؛ نساء، آیه 14) بنابراین اگر امام جواد (ع) در این که خداوند عین الله دارد و به مردمان در این زمینه هشدار داده و فرمودند: اعلم انک لن تخلو من عین الله فانظر کیف تکون؛ بدان که از دید خداوند پنهان نیستی، پس بنگر چگونه‌ای. (تحف العقول، ص 554) این عین الله همان چهارده معصوم (ع) هستند که شاهد بر پیامبران (ع) نیز می‌باشند و حتی بر کار فرشتگان نیز نظارت دارند. پس آنها نیز ناظر و شاهد کارهای ما هستند و هر روز کارهای ما را می‌بینند و در پیشگاه خداوند شهادت می‌دهند. پس این گونه نیست که چون امام جواد (ع) مثلا در این دنیا نیست کارهای ما را نمی‌بیند و نمی‌تواند شاهد باشد و تنها امام زمان (عج) عین الله است و می‌بیند و شاهد است و گزارش می‌دهد؛ بلکه همه چهارده معصوم در زمان حیات و ممات خویش این گونه هستند؛ زیرا برای آنان حضرات و نشئه‌ها و عوالم هستی قبل و بعد ندارد و همه چیز برای آنان بیرون از زمان معنا می‌یابد و آنان بر زمان، سوار و حاکم هستند نه اینکه زمان بر ایشان حاکم باشد و برای آنها ظاهر و باطن، پیش و پس، اول و آخری باشد، بلکه ایشان به عنوان مظاهر الهی، همه چیز را می‌بیند. اینکه حضرت سخن از عین الله گفته و از عیون الله سخنی به میان نیاورده است؛ به این دلیل است که در مقام نوری همه چهارده معصوم در مقام یکتایی و احدیت بوده و در مقام نفسی نیز در مقام واحدیت و یگانگی هستند، پس می‌توان به صیغه مفرد بیان کرد، افزون بر اینکه مراد می‌تواند جنس عین باشد که شامل همه می‌شود. به هرحال، ایشان همانند دیگر معصومان (ع) عین الله است و در زمان حیات و ممات می‌بیند و می‌داند و تصرف می‌کند. پس توسل به ایشان برای تحقق هر خواسته مشروعی، معنای درستی می‌یابد چنان که می‌توان به هر معصوم دیگری توسل کرد، زیرا چهارده معصوم (ع) همان حقیقت محمدی است که در مقام تدلی و قاب قوسین او ادنی (نجم، آیات 8 و 9) نشسته است و تنها واسطه میان خالق و مخلوق است. این مقامی است که پیشوایان معصوم اسلام (ع) در آن قرار دارند و با توجه به چنین جایگاهی باید به سخنان ایشان توجه یافت و به سیره و سنت ایشان عمل کرد. اینان الگوهای حسنه بشریت هستند و این گونه نیست که تنها برای ما شیعیان یا محبان یا مسلمانان الگو باشند، بلکه حتی جنیان نیز ایشان را الگوی برتر و نیک خود دانسته و از ایشان پیروی و اطاعت می‌کنند، زیرا آنان نیز برای رسیدن به کمال شایسته خویش می‌بایست شاگردی مکتب انسان‌های کاملی چون چهارده معصوم (ع) کنند. (سوره جن و آیات دیگر) * گزاره‌های اخلاقی و تربیتی از امام جواد (ع) برای پیروی و الگوبرداری از این اسوه‌های نیک و کامل لازم است اطلاعاتی از سنت و سیره ایشان داشته باشیم. منابع روایی و تاریخی اسلام سرشار از آموزه‌های اخلاقی و تربیتی است که ایشان بیان کرده‌اند تا هرکسی به وسع و ظرفیت و توان خویش از آن بهره گیرد و زندگی خود را سامان دهد و سبک زندگی اسلامی و اخلاقی و الهی را برای خود بسازد. هرچند که در یک نوشتار کوتاه نمی‌توان از همه سنت و سیره امام جواد (ع) حتی در حوزه اخلاق و تربیت سخن گفت، ولی به مقدار حوصله و استطاعت خود و نوشتار بخشی از آن در اینجا بیان می‌شود: * انجام آگاهانه کارهایکی از آموزه‌های تربیتی و اخلاقی که امام جواد (ع) بر آن تاکید دارد، عمل همراه با شناخت است. انسان اگر در کاری وارد شود که نمی‌شناسد یا از جایی وارد شود که راه ورود به آن کار نیست، شکست می‌خورد و به جای آن که کاری را به درستی انجام دهد و از سود آن کار بهره برد دچار زیان می‌شود و از کاری که کرده زیان و ضرر بهره او می‌شود. شناخت کار و موارد ورود و عمل به آن لازمه انجام هر کاری است. دراین باره امام جواد (ع) فرمودند: من لم یعرف الموارد اعیته المصادر؛ کسی که راه ورود به کاری را نشناسد، راه برون شدن از آن درمانده‌اش می‌کند. (بحارالانوار، ج 57، ص 463) متن کامل در etedaldaily.irیعنی عدم شناخت کار و راهکارهای انجام آن شخص را در دامی می‌افکند که بیرون آمدن از آن بسیار دشوار و سخت خواهد بود. ورود بی شناخت درکاری مانند عملی است که یک دیوانه انجام می‌دهد و سنگی رادرون چاه می‌افکند که چهل عاقل هم نمی‌تواند آن را بیرون آورد. ورود درکاری ممکن است عواقب بد و بسیار زیانباری را به دنبال داشته باشد و جمع وجور کردن آن خیلی دشوار باشد. پس پیش از اقدام به هر کاری می‌بایست نسبت به کار و همه جوانب آن شناخت کافی داشته باشیم تا وارد آن شویم وگرنه گاه بیرون آمدن از آن بسیارسخت‌تر و زیان بارتر خواهد بود. امام جواد همچنین درسخنی دیگر همین نکته را باز مورد تاکید و توجه قرار می‌دهد و می‌فرماید: «التدبیر قبل العمل، یومنک من الندم؛ تدبیر و برنامه ریزی درهرکاری قبل از اقدام به آن، انسان را از پشیمانی حفظ می‌کند. (منتهی الامال، ج 2، ص 032) بنابراین، شناخت و برنامه ریزی مبتنی بر آن می‌تواند آدمی را درچنان وضعیتی قراردهد که کارهایش به درستی پیش رود و اگر هم شکست خورد با درایتی که پیش از آن اندیشیده خود را از گرفتاری‌های آن می‌رهاند و همچنین پشیمان نیست که چرا بدون شناخت و برنامه رفته است، بلکه می‌گوید که به درستی گام برداشته و براساس علم و قدرت اقدام کرده است و اگر چنان که می‌خواسته نشده است حتما مشیت و اراده الهی به چیز دیگری تعلق گرفته است. پس نادم و پشیمان نیست؛ چون بر مبنای عقل وحکمت و تدبیر و شناخت اقدام کرده بود. *تواضع و فروتنی، رضایت الهیدراسلام بسیار از تواضع و فروتنی سخن به میان آمده و آن را نشانه‌ای ازاسلام و کمال عقل و از فضایل و مکارم و محاسن اخلاقی شمرده‌اند. در مقابل هرگونه تکبر و استکبار و غرور و تفاخر به عنوان رذیلت اخلاقی معرفی و با آن مبارزه شده است. درباره فواید تواضع و فروتنی نیز بسیار گفته‌اند که از آثار آن می‌توان بهره مندی از عنایت دیگران دانست؛ زیرا با تواضع است که محبت دیگران به سوی انسان جلب می‌شود و مردم او را بزرگ دانسته و درخدمت او در می‌آیند. از جمله آثار و برکاتی که امام جواد (ع) برای تواضع بیان می‌کند، رضایت و خشنودی الهی از اوست؛ چرا که خداوند خود و فرشتگان به آفرین گویی به او مشغول می‌شوند و او را مورد عنایت خاصه خود قرار می‌دهند. پس با این حساب می‌توان گفت تواضع از بزرگترین سرمایه‌های هر انسانی است؛ چرا که انسان تلاش می‌کند تا رضایت الهی را به دست آورد. تواضع می‌تواند این خشنودی و رضایت الهی را ایجاد کند. پس می‌بایست آن را درخود ایجاد کرد تا با به دست آوردن آن، محبت الهی را جلب کرد و محبوب پیشگاه او شد. به هرحال، امام جواد (ع) برای تشویق مردم به اخلاق پسندیده تواضع و فروتنی و دست یابی به این مکرمت اخلاقی می‌فرماید: «من رضی بدون الشرف من المجلس لم یزل الله و ملائکته یصلون علیه حتی یقوم؛ هر که از نشستن درپایین مجلس خرسند باشد، خدا و فرشتگانش پیوسته بر او درود می‌فرستند تا آن گاه که برخیزد. (تحف العقول، ص 684) *مدارا کردناز دیگر دستورهای اخلاقی آن حضرت (ع) مدارا کردن با مردم است. این که نسبت به دیگران سختگیر نبود و اگر خطا واشتباه قابل بخششی انجام دادند، آن را پوشاند و بخشید. پس هرگونه سختگیری حتی موجه، امر خوبی نیست هرچند که از نظر عقلی مجاز باشد. انسان می‌بایست با دیگران از در احسان وارد شود و ملاحظه حال مردم را بیش از حال خودش بکند و این گونه نباشد که با سختگیری مردم را برنجاند و ایشان را در زحمت افکند. انسان باید نسبت به دیگران همواره مهربان باشد و اگر کسی دوست دارد که با او معامله خوب شود خودش نیز با دیگران معامله خوبی داشته باشد. اگر دوست دارد که درحق او با مهربانی برخورد شود خود نیز مهربانی کند، چنانکه پیامبر (ص) فرمود: ارحم ترحم، رحم کن تا بر تو رحم شود. اما اگر آدمی این گونه نبود و مدارا را به کناری گذارد ونسبت به دیگران سخت گیری کند، باید متوجه باشد که دنیا نیز بر او سخت می‌گیرد و مشکلات و ناگواری‌ها را با این کارش به سوی خودش می‌کشاند. حضرت امام جواد (ع) می‌فرماید: من هجر المداراه قاربه المکروه؛ آن که سازش و مدارا را ترک کند، ناگواری به او روی آورد. (بحارالانوار، ج 86، ص 143) *صداقتانسان می‌بایست صداقت و راستی را در همه چیز در نظر داشته باشد و هرگز از صداقت و راستی پرهیز نکند؛ زیرا صداقت و راستی کلید بهشت است. انسان‌ها تنها با صداقت است که دنیا و آخرت خویش را می‌توانند آباد کنند. از این رو نخستین فرمان عقل، صداقت و عدالت است و عقل و عقلاء، صداقت و عدالت را از فضایل و بایسته‌ها و شایسته‌های انسانی می‌دانند. این صداقت نسبت به خداوند می‌بایست در اولویت نخست باشد. برخی از مردم عادت کرده‌اند که با همه صادق باشند ولی در رابطه با خدا، صداقت را کنار می‌گذارند. در برابر مردم گناه را ترک می‌کنند و مرتکب حرام نمی‌شوند ولی در خلوت از مردم، مرتکب گناه می‌شوند. در حقیقت نوعی بی صداقتی را در برابر خداوند در پیش می‌گیرند که خیلی زشتر و بدتر از هر عملی است. جالب این است که با این کارهای خویش خود را از اولیای الهی نشان می‌دهند در حالی که از اولیای شیطان و بنده و برده اویند. امام جواد (ع) نسبت به این گونه بی صداقتی انسان هشدار می‌دهد و می‌فرماید: لاتکن ولیالله فی العلانیه، عدوا له فی السرء در ظاهر، دوست خدا و در باطن، دشمن خدا مباش. (بحارالانوار، ج 75، ص 563) *توکلیکی از اصول اسلامی توکل است. اینکه خدادوند را نه تنها آفریدگار خود بداند بلکه او را ممالک و پروردگار خود نیز بشمارد و نسبت به علم و قدرت خداوندی و مشیت و اراده الهی شک نکند. بسیاری از مردم بویژه مومنان خیال می‌کنند که اهل توحید هستند ولی توحید جامع و کامل را یا در اندیشه و پندار باور ندارند یا در عمل این گونه نشان می‌دهند. توحید می‌بایست در ذات و صفات و فعل باشد چنان که می‌بایست توحید در عبادت و اولوهیت و ربوبیت نیز باشد. کسی که اهل توکل است و خدا را وکیل خود می‌سازد یا حتی خودش را به خدا واگذار کرده و تفویض می‌کند (غافر، آیه 44)، اهل توحید محض است؛ اما کسی که در هر کاری به غیر خدا مراجعه می‌کند و می‌گوید اول خدا بعداً شما، گرفتار نوعی شرک در فعل است که باید از آن پرهیز کند. امام جواد (ع) فرمودند: من انقطع الی غیرالله و کله الله الیه؛ آن که به غیر خداوند روی آورد، خداوند به همو واگذارش کند. (بحارالانوار، ج 68، ص 551) اینکه خداوند چنین بنده‌ای را به همان غیرواگذار می‌کند خیلی بد است؛ زیرا نمی‌توان شرایطی بدتر از این را تصور کرد؛ چرا که هم کارش به سامان نمی‌رسد و هم خشم و غضب الهی را به خاطر این شرک در فعل به جان می‌خرد. *منکرستیزیانسان سالم و عاقل کسی است که به خوبی‌ها و نیک‌ها و پسندیده‌های اخلاقی و عقلانی و شرعی گرایش داشته و خود عامل بدان و نیز دعوت کننده دیگرانم به آن است. در مقابل، ازهرگونه زشتی و پستی و بدی می‌گریزد و به خود اجازه نمی‌دهد که بدان آلوده شود یا دیگران را در دام و گرفتار آن ببیند. بنابراین، دوستی معروف و انکارمنکر، امری پسندیده و بلکه از ویژگی‌های انسان سالم و عاقل است. اما اگر اینگونه نباشد و نسبت به قبایح و زشتی‌ها واکنش منفی نشان ندهد می‌توان او را انسانی بیماردل و غیرعاقل شمرد. برخی از انسانهای مسلمان خودشان کار زشت را انجام نمی‌دهند ولی نسبت به آن یا سکوت می‌کنند یا حتی زیبا و نیک می‌شمارند و درمقالاتی از آن تعریف و تمجید می‌کنند. مثل کسانی که به امام معصوم (ع) اهانت نمی‌کنند ولی راضی و خشنود می‌شوند یا سکوت می‌کنند. چنین افرادی با این شیوه، شریک آن عمل هستند و در حقیقت خودشان مرتکب آن شده‌اند. خداوند در آیات 165 و 661 سوره اعراف از اصحاب سبت سخن به میان می‌آورد که سه گروه بودند: گروهی که مرتکب گناه می‌شدند؛ گروهی که سکوت می‌کردند و گروهی که به امر به معروف و نهی از منکر می‌پرداختند. خداوند دو گروه ساکتین و گناهکاران را تبدیل به میمون کرد و عذاب نمود و تنها آمران به معروف را نجات داد؛ چرا که ساکتین را هم جزو گناهکاران قلمداد و مجازات کرد. امام جواد (ع) فرمودند: من استحسن قبیحا کان شریکا فیه؛ هرکه کار زشتی را نیک بشمارد؛ در آن کار شریک است. (بحارالانوار، ج 75، ص 28) اینها تنها گوشه‌ای از اصول اخلاقی است که امام جواد (ع) به عنوان پیشوای الهی و در مقام اسوه و الگو بیان کرده است و عمل به همین‌ها می‌تواند زندگی ما را دگرگون کند. مطالعه و تحقیق دیگر آموزه‌های آن حضرت (ع) نیز از چنین جایگاه و ارزش و اهمیتی برخوردار است. پس لازم است که آنها را شناخته و براساس آن عمل کنیم. احسان احمدی / صراط نیوز
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار