تلاوت مجلسی آیات 33-51 سوره آل عمران با صدای شیخ محمد رفعت
۲۲:۰۶
منبع: باشگاه خبرنگاران
تلاوت مجلسی آیات 33-51 سوره آل عمران توسط شیخ محمد رفعت در اینجا قابل دریافت است.