دلیل استفاده از آیات قرآن در مجموعه «پدر» + فیلم
۰۴:۵۲
منبع: الف
تهیه‌کننده مجموعه تلویزیونی «پدر» درباره استفاده از آیات قرآن کریم در هر قسمت از این مجموعه توضیحاتی را ارائه کرد.